Impressum und Vorwort

 

 

Inhaltsverzeichnis

 

 

Kontak op Platt

 

 

Alles hätt seng Zitt

 

Wie es datt met dem Fröhjoohr

 

 

Wo kann me seng Jugend sööke?

 

Me soll sich net ze vell Sörch maache

 

 

Op dä kleene Insel

 

Späde Besuch met Schloofsäck

 

 

Dä letzte Walze

 

Dat sen keen Rabeneltere

 

 

Die Jebäddboche hatte vell Beldche

 

Jedanke em Novembe

 

 

Wuezele joohn dörch et janze Dörf